Vall Fosca Sports Festival

Logotipo Vall Fosca Sports Festival

ESDEVENIMENT SOSTENIBLE

Eco-Responsabilitats | Esport Sostenible

ECO- RESPONSABILITATS

Des de la nostra organització volem que l’impacte de l’organització de la VALL FOSCA  SPORTS FESTIVAL i el pas de multitud de trail-runners i ciclistes per les muntanyes de la Vall Fosca sigui mínim. Pensem que els esports outdoor, d’avui i de futur, han de minimitzar el marcatge, i prioritzar l’ús de les tecnologies per evitar l’impacte sobre el terreny i la generació de residus.

La principal característica de la VALL FOSCA  SPORTS FESTIVAL és que transcorre per la xarxa de senders i camins ja existents, cosa que farà que no s’hagi d’utilitzar quasi cintes addicionals per al marcatge.

L’obrservació  i seguiment dels tracks, els qualse seguiran els camins existents formen part de la filosofía d’aquest esdeveniment.

 

Esdeveniment sostenible​/Evento sostenible La Vall Fosca
Creiem en el manteniment dels camins històrics i la bona senyalització d’aquestos,
per tal que ajudin a potenciar el turisme de la zona d’una forma responsable i sostenible.
Esdeveniment sostenible​/Evento sostenible La Vall Fosca

ESPORT SOSTENIBLE

Un dels nostres objectius és el de reduir l’impacte ambiental, reduint i classificant els residus, desplegant membres de l’organització per netejar els recorreguts, utilitzant productes sostenibles, etc.

Proporcionarem aliments saludables als corredors, utilitzant principalment productes locals, el·liminant els envoltoris innecessaris, per aquest motiu reduirem l’ús de plàstics en els avituallaments, i el·liminarem els gots.

Des de la nostra organització ens encarregarem de deixar els espais naturals per on passin els recorreguts, totalment nets, i així l’impacte de la prova en el medi natural sigui mínim.

EQUIP ORGANITZATIU VALL FOSCA SPORTS FESTIVAL